ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส 10 × 54″ พร้อม สารกรอง บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่