ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 ×120 CM บรรจุสารกรอง แมงกานีส , คาร์บอน บ้านลูกค้า จ.เชียงใหม่