ติดตั้งถังเก็บน้ำ 2,000 พร้อม ปั้มน้ำ ขนาด 250 watt บ้านลูกค้า ครับ