งานเปลี่ยนสารกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บรรจุสากรอง แมงกานีส ,คาร์บอน บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่