ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้ภายในบ้านระบบอัตโนมัติ  บ้านลูกค้า แม่โจ้ จ.เชียงใหม่