ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ  บ้าน ลูกค้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่