ติดตั้งระบบน้ำดื่ม RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านแปลง 5  อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่