ปรับปรุงชุดหยอดเหรียญ บ้านยางคราม อ.ดอยหล่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่