ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO  แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านทุ่งอ้อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่