ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO หยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน บ้านม่วงเขียว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่