โรงน้ำดื่ม ระบบ RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่