ติดตัั้งเครื่องกรองน้ำ 3 ท่อคู่สแตนเลส 5 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่