ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านทุ่งอ้อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่