ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่