ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อม ถังกรอง ขนาด 30 ×120 บ้านลูกค้า น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่