ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อมเครื่องกรองนำ้ จำนวน 3 ตู้ บ้านต้นผึ้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่