ติดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชน ระบบRO กำลังการผลิต 3000 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร  พร้อม UVฆ่าเชื้อโรค พร้อมถังกรองเหล็กขนาด  30×120  แบบหยอดเหรียญหน้า โรงเรือน บ้าน ผาผึ้ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่