ติดตั้งเครื่องล้างภายใน ล้างถังแบบแปลง ปั่น พร้อมติดตั้งหัวบรรจุ ถัง หัวบรรจุ ลัง บ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่