ติดตั้งเก็บน้ำ PE ขนาด 2000 ลิตร พร้อม ถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 พร้อมปั้มน้ำ  บ้านลูกค้า บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่