ปรับปรุงระบบ RO พร้อมติดตั้งชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านโป่งถืบใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่