ปรับปรุงระบบโรงน้ำดื่ม RO แบบส่งขาย บ้าน ป่ากล้วย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่