ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบ 5 ขั้นตอน (RO) Reverse Osmosis 50 GPD ติดตั้งที่ บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่