ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 75 GPD ลูกค้าปากทางเจริญ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่