ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ หอพัก นานาชาติ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่