งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน บ้าน โป่งสา อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน