ติดตั้งตู้น้ำแร่หยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่