งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านดอนมูล ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา