ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบ หยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่