ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ด้วยระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน น้ำดื่มโชคนิภา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่