งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตร/วัน พร้อมกับปรับปรุงระบบน้ำดื่ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน