ติดตั้งตู้คอลโทรลปั้มจ่ายน้ำดิบพร้อมถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่