ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM  บรรจุสารกรองน้ำ พร้อมปั้มน้ำ VENZ 1  HP หอพัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่