งานยกซัมเมิร์สพร้อมเป่าบ่อ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1