งานติดตั้งชุดถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM พร้อมถังเก็บน้ำ ปั้มน้ำ จ.ลำพูน