ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 40 × 120 CM ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ชั้นเติมอากาศ ปรับปรุงระบบซับเมอร์ส พร้อมตู้คอนโทรลควบคุมระบบ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่