ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อม ถังกรองเหล็กขนาด 40 ×120 CM  พร้อมสารกรอง ปั้ม HITACHI 250 watt บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่