ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 × 44″ บ้านลูกค้า อ.หางดง