ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 150 × 150 CM บรรจุสารกรอง ลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่