ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ HITACHI บ้านลูกค้า