ติดตั้งตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก ตู้น้ำเย็น 2 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อคู่สแตนเลส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)