ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro 6Q พร้อม เปลี่ยนสารกรอง โรงน้ำดื่มชุมชน ครับ