ติดตั้งระบบกรอง RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตร กรอง DI  (Deioni Zedwater ) พร้อมติดตั้ง  Booster Pump ตู้คอนโทรล โรงงานผลิตเครื่องสำอาง จ.เชียงใหม่ครับ