ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ HITACHI ขนาด 350 WATT บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่