ติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร พร้อม ถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM พร้อมสารกรองน้ำ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ครับ