ติตดั้งถังกรองเหล็กขนาด 60 × 120 CM หน้าวาล์ว 2 ” บรรจุสารกรอง แมงกานีส ,คาร์บอน พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 × 54″ ลูกค้า บ้านเรือน