งานเปลี่ยนไส้เมมเบรน 4040E จำนวน 2 ไส้ เปลี่ยนกระบอก Housing พร้อมไส้กรอง บริษัทจอร์จเจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด