งานเปลี่ยนสารกรอง ถังกรองเหล็กขนาด 100 × 150 CM  ประกอบด้วยสารกรอง กรวด ทราย แมงกานีส คาร์บอน