ติดตั้งโรงน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 12 Q โรงเรียนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่่ม จ.เชียงใหม่