งานเป่าบ่อบาดาลพร้อมเช็คปั้มน้ำบาดาลพร้อมลงซัมเมอร์ โรงเรียนแม่โต๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่