ติดตั้งโรงน้ำดื่ม เอกชน ระบบ Reverse Osmosis ขนาด 12Q พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งระบบและให้คำแนะนำการทำงานทั้งระบบ ตรวจเช็คระบบก่อนใช้งาน อ.ดอยเต่า ครับ